5N UN CRIT CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

 

Plataforma 5N a Tarragona

UN CRIT CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

La Plataforma 5N a Tarragona formada per col·lectius i organitzacions feministes de Catalunya i el País Valencià convoquen per denunciar aquest sistema heteropatriarcal i capitalista origen i nucli de totes les violències masclistes, que tolera la desigualtat i ens resta credibilitat i autoritat a les dones i que està present a totes les estructures de la societat. Aquest sistema promou una cultura que ens devalua, cossifica i anul·la com a persones. Un sistema que no només no actua com caldria esperar davant els feminicidis, sinó que els  permet.

Les violències masclistes són una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. I es manifesten no només contra nosaltres , sinó també contra totes aquelles persones que no responen a la sexualitat heteronormativa imposada, és a dir, les dones bisexuals, lesbianes, transsexuals, transgèneres i intersexuals.

Aquestes violències masclistes es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais com són la militarització de les societats, violències institucionals, feminització de la pobresa, precarietat laboral, la imposició de normes estètiques, els racismes…

També volem denunciar la violència sexual que pateixen totes les dones i les nenes refugiades, tant en els seus països d’origen, com en el procés de trànsit com en els llocs “d’acollida”.

Les constants retallades ens serveis públics que estem patint, i especialment en aquells recursos destinats a fer front a la violència masclista, es tradueix en un abandó cap a la situació que patim les dones. Això ens deixa encara més en una posició d’indefensió.

Per tot això, la Plataforma 5N a Tarragona exigim:

Que tota la societat en l’àmbit personal, col·lectiu i molt especialment les seves organitzacions i institucions de govern es comprometin en la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes.

Que les mesures i els recursos incloguin tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual i per raó de sexe i d’identitat sexual en l’àmbit laboral, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de dones i nenes  i tot tipus de violències masclistes.

Que s’eliminin totes les traves existents per a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d’atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere.

Que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i d’identitat de gènere.

Models d’atenció feministes, que han de ser integrals i multidisciplinaris i han d’incloure processos de recuperació, reparació i acolliment. Han d’estar centrats en l’empoderament de les dones i han de partir de les seves necessitats. Perquè això pugui dur-se a terme, totes les persones que les atenguin han de tenir formació feminista.

Que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària, que inclogui un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius.

Que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometin en la lluita contra les violències masclistes, que facin un tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant tractar-les amb sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

Que es desenvolupi i implementi el Conveni d’Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW. Que es reformin les lleis perquè estiguin reflectides totes les formes de violència contra les dones.

Que el Sistema Judicial assumeixi la responsabilitat envers la violència masclista, que generi estructures reals de protecció, que ampliï la qualitat i quantitat dels torns d’ofici amb perspectiva feminista, que respecti els processos i les necessitats de les dones i implementi mesures de justícia real i efectiva.

Seguim i seguirem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.

Per la construcció d’una societat digna, lliure de violències per a totes i tots cal escoltar i reconèixer:

Que el moviment feminista som la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones no hi ha revolució.

Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Perquè les pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per a la transformació de la feminitat i de la masculinitat.

Que les dones teixim xarxes i sense xarxes no es pot abordar el canvi social. Les organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat.

Les unes al costat de les altres, practicant l’autoorganització, l’empoderament i l’autodefensa feminista, diem prou a les violències masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures perquè:

Perquè ens hi va la vida! Perquè volem una vida lliure i lliure de violències!

Perquè ens volem vives; contra les violències masclistes, autodefensa feminista!

Ens tornem a trobar a tots els carrers de pobles i ciutats el 25 de novembre, Dia Internacional de la no violència contra les dones i les nenes.

1 thought on “5N UN CRIT CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

+ 2 = 11