40 JORNADES FEMINISTES PAÍS VALENCIÀ

ANIVERSARI DE LES PRIMERES JORNADES FEMINISTES PAÍS VALENCIÀ

40 ANYS CONSTRUINT EL FUTUR FEMINISTA, ON CABEM TOTES

1977 – 2017

 

Volgudes totes!
Ens posem en contacte amb vosaltres, per convidar-vos a celebrar sororament, el quaranta aniversari de les Primeres Jornades Feministes realitzades al País Valencià.
Som un grup de dones activistes en diferents entitats i organitzacions ciutadanes, que tenim en comú el fet de ser feministes, disposades a continuar defensant i promovent l’alliberament de les dones oprimides per la cultura heteropatriarcal en la qual vivim.
Algunes de nosaltres formem part d’organitzacions que participen activament en la Coordinadora Feminista de València, unes altres participem en organitzacions sense ànim de lucre i acció política.
Estem interessades a celebrar el 40 aniversari de l’existència lliure i pública del Moviment Feminista al País Valencià, i per a això volem comptar amb el vostre suport i participació.
Molt temps ha passat des de llavors, i moltes coses han canviat per bé, però cada dia constatem el fet que queda molt camí per recórrer per aconseguir una societat lliure de violència contra les dones, en igualtat de drets, que garantixca la vida plena de totes les dones.
La nostra societat ha canviat, i amb ella també s’han modificat els nostres reptes. Volem celebrar els avanços, però també analitzar i reflexionar conjuntament sobre els problemes als quals actualment ens enfrontem i els nous desafìos.
Amb aquesta celebració del 40 aniversari volem convidar-vos a participar perquè aquesta acció sigui, en definitiva, una aclamació de la vitalitat d’aquests 40 anys del Moviment Feminista al País Valencià.

INSCRIPCIONS I PROGRAMA EN:

http://40jornadasfeministasvalencia.blogspot.com.es/2017/08/programa-general.html?m=1

¡Queridas todas!
Nos ponemos en contacto con vosotras, para invitaros a celebrar sororamente, el cuarenta aniversario de las Primeras Jornadas Feministas realizadas en el País Valencià.
Somos un grupo de mujeres activistas en diferentes entidades y organizaciones ciudadanas, que tenemos en común el hecho de ser feministas, dispuestas a continuar defendiendo y promoviendo la liberación de las mujeres oprimidas por la cultura heteropatriarcal en la que vivimos.
Algunas de nosotras formamos parte de organizaciones que participan activamente en la Coordinadora Feminista de València, otras participamos en organizaciones sin ánimo de lucro y acción política.
Estamos interesadas en celebrar el 40 aniversario de la existencia libre y pública del Movimiento Feminista en el País Valencià, y para ello queremos contar con vuestro apoyo y participación.
Mucho tiempo ha pasado desde entonces, y muchas cosas han cambiado para bien, pero cada día constatamos el hecho de que queda mucho camino por recorrer para lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres, en igualdad de derechos, que garantice la vida plena de todas las mujeres.
Nuestra sociedad ha cambiado, y con ella también se han modificado nuestros retos. Queremos celebrar los avances, pero también analizar y reflexionar conjuntamente sobre los problemas a los que actualmente nos enfrentamos y los nuevos desafìos.
Con esta celebración del 40 aniversario queremos invitaros a participar para que esta acción sea, en definitiva, una aclamación de la vitalidad de estos 40 años del Movimiento Feminista en el País Valencià.

INSCRIPCIONES Y PROGRAMA EN:

http://40jornadasfeministasvalencia.blogspot.com.es/2017/08/programa-general.html

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

3 + 3 =