25 de Novembre, Dia Internacional contra la violència cap a les dones

 

El Moviment Feminista de València, el 25 de Novembre,

Dia Internacional contra la violencia cap a les dones denuncia:

 • La pervivència d’un sistema heteropatriarcal i capitalista.
 • Que les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població.
 • La violència sexual que pateixen totes les dones i les nenes refugiades.
 • Que des de l’any 1999, hi ha hagut més de 1.378 feminicidis per violència masclista a diferents territoris de l’Estat Espanyol. Enguany, han estat assassinades 74 dones.
 • Tots els fonamentalismes religiosos heteropatriarcals i misògins que vulneren els drets fonamentals de les dones, justificant les violències masclistes.
 • Que aquestes violències masclistes es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais com són la militarització de les societats, violències institucionals, feminització de la pobresa, precarietat laboral, la imposició de normes estètiques, els racismes…
 • Una cultura masclista que ens devalua, ens cosifica i ofega les nostres veus. Perquè les violències masclistes es manifesten no només contra les dones, sinó també contra totes aquelles persones que no responen a la sexualitat heteronormativa imposada.
 • La utilització de la custòdia compartida imposada com a forma de violència contra les dones.
 • Les retallades sistemàtiques en tots els recursos públics i, més concretament, dels recursos especialitzats contra les violències masclistes.
 • Que les lleis contra les violències de gènere i/o violències masclistes, tant espanyola del 2004, com valenciana del 2012 no han anat acompanyades de prou dotació pressupostària i dels recursos adients que permiteixquen el seu desplegament integral.
 • Que el Sistema Judicial reprodueix les estructures patriarcals i perpetua les violències masclistes, cosa que afavoreix la desprotecció de les dones en risc i invisibilitza i minimitza les violències viscudes.
 • Denunciem, per tant, una evident manca de voluntat política per eradicar les violències masclistes.

Exigim:

 • Que tota la societat en l’àmbit personal, col·lectiu i molt especialment les seues organitzacions i institucions de govern es comprometen en la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes.
 • Que les mesures i els recursos incloguen tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual i per raó de sexe i d’identitat sexual en l’àmbit laboral, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de dones i nenes i tot tipus de violències masclistes.
 • Que s’eliminen totes les traves existents per a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures d’atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere.
 • Que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista, opció sexual i d’identitat de gènere.
 • Models d’atenció feministes integrals i multidisciplinaris, que incloguen processos de recuperació, reparació i acolliment, centrats en l’empoderament de les dones i partint de les seves necessitats. Perquè això puga dur-se a terme, totes les persones que les atenguen han de tenir formació feminista.
 • Que la prevenció contra les violències masclistes siga una política prioritària, que incloga un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius.
 • Que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometen en la lluita contra les violències masclistes, que facen un tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant tractar-les amb sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.
 • Que es desenvolupe i implemente el Conveni d’Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW. Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones.
 • Que el Sistema Judicial assumisca la responsabilitat envers la violència masclista, que genere estructures reals de protecció, que amplie la qualitat i quantitat dels torns d’ofici amb perspectiva feminista, que respecte els processos i les necessitats de les dones i implemente mesures de justícia real i efectiva.
 • La retirada immediata de l’ordre que configura la Xarxa Pública d’Atenció Social Integral a les víctimes de violència de gènere de la Comunitat Valenciana perquè:

–       Per a la seua elaboració no s’ha comptat amb les dones que han patit violència,

ni col·lectius de dones feministes, ni professionals de la Xarxa d’Atenció Social.

–       No solament no modifica l’actual sistema clientelar implantat per l´anterior

govern, sinó que el consolida i reforça.

–       Consolida la institucionalització de les dones que pateixen violència.

–       Exclou dels recursos residencials a les dones menors d’edat i a les seues filles i

fills major d´edat.

–       Lluny de revertir la privatització dels serveis que conformaran la Xarxa Pública

d’Atenció Social Integral la legitima.

–       No planteja el dret de les dones a ser ajudades i protegides on decidisquen viure

ni la concessió d’habitatges socials.

Seguim i seguirem denunciant i recordant que la violència és responsabilitat de qui

l’exerceix, no de qui la pateix.

Per la construcció d’una societat digna, lliure de violències cal escoltar i reconèixer que

el moviment feminista som la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones

no hi ha revolució.

Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència.

Perquè les pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per a la

transformació de la feminitat i de la masculinitat.

Que les dones i les organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció

política per a la llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat.

Les unes al costat de les altres, practicant l’autoorganització, l’empoderament i

l’autodefensa feminista, diem prou a les violències masclistes i ens donem suport per

gaudir de vides i relacions lliures: perquè ens hi va la vida.

ENS VOLEM VIVES I LLIURES!!!!

Moviment Feminista de València

València, 25 de noviembre de 2016

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

7 + 3 =